Gençlik hem bugün hem de gelecektir…

Genç nesil ile beslemediğiniz hiçbir düzen, sürdürülebilir olmaz. Başarılı toplumsal sürdürülebilirlik için geleceğinizi emanet edeceğiniz gençliğinde bu sorumluluğu taşıyabilecek nitelikte olması gereklidir. Bu nedenle; aileler, şirketler, devletler… hepsi geleceğini başarı ile sürdürebilmek adına gençlerine yatırım yaparlar. Onların daha sağlıklı, nitelikli ve donanımlı olmasını isterler. Yine bu nedenle gençler, içinde bulunduğumuz toplum için vazgeçilmez ve göz ardı edilemez bir kitledir.

Bizlerde yıllardır sivil toplum çalışmalarında gönüllü ve profesyonel olarak çalışmış bir grup genç olarak parçası olduğumuz bu büyük kitle için 2014 yılında bir şeyler yapmaya karar verdik. Derneğimizin kuruluş aşamasında ülke genelinde 5000’ den fazla gence anket uyguladık ve ihtiyaçlarının, beklentilerinin ne olduğunu tespit ettik. Bu anket çalışması ile birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Avrupa Birliği vb. organizasyon ve kurumların gençlik ile ilgili raporlarını derledik, inceledik. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde kendimize gençlik hakları ve sorunları ile beraber gençleri daha donanımlı ve nitelikli hale getirecek 5 çalışma konusu daha belirledik ve 14 Mart 2014 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Bu çalışma konuları;

1) Gençlik Hakları ve Sorunları
2) Gönüllülük Saati
3) Teknoloji Temelli Kalkınma
4) Sağlıklı Yaşam
5) Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (Sadece gençlik örgütleri için)
6) Sosyal Medya Analizleri

En temel çalışma konumuz gençlik hakları ve sorunlarıdır. Bu çalışma konusu genç işsizliği, bilgiye erişim, eğitim hakkı, ulaşım hakkı vb. alt başlıkları kapsar. Bununla birlikte gençlerin, daha iyi bir geleceğe sahip olmaları, geleceğin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmaları için diğer 5 başlığı da çalışma konularımıza ekledik. Tüm proje ve faaliyetlerimizi bu çalışma konuları çerçevesinde yürütüyoruz. Yıllardır büyük bir potansiyel güç olarak nitelendirdiğimiz gençlerimiz ne kadar aktif bireyler olurlarsa, geleceğimiz için o kadar iyi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle de Pi Gençlik Derneği, potansiyeli harekete geçirir diyoruz…

Pi Gençlik Derneği

“Potansiyeli Harekete Geçirir”


Üyesi Olduğumuz Ulusal ve Uluslararası Ağlar
al75 goforyeni75 gfnp75  techsoup75 ugp0275  ungc75