Gençlik hem bugün hem de gelecektir…

Genç nesil ile beslemediğiniz hiçbir düzen, sürdürülebilir olamaz. Başarılı toplumsal sürdürülebilirlik için geleceğinizi emanet edeceğiniz gençliğinde bu sorumluluğu taşıyabilecek nitelikte olması gereklidir. Bu nedenle; aileler, şirketler, devletler… hepsi geleceğini başarı ile sürdürebilmek adına gençlerine yatırım yaparlar. Onların daha sağlıklı, eğitimli, nitelikli ve donanımlı olmasını isterler. Bununla beraber gençler sadece gelecek değil, bugün de toplum için vazgeçilmez ve göz ardı edilemez bir kitledir. Sadece genç olmalarından (yaşlarından) dolayı elde edemedikleri bazı hakları ve yaşadıkları sorunlar vardır. Örneğin bundan birkaç yıl öncesine kadar ülkemizde gençler genel ve yerel seçimlerde seçme hakkına sahipken seçilme hakkına sahip değillerdi. Bu durum gençlere yönelik bir hak ihlaline neden oluyordu. Yapılan yasal düzenlemeler ile seçilme yaşı önce 30’ dan 25’ e sonra da 18’e düşürüldü ve böylece gençlik alanında bir hak ihlali giderilmiş oldu. Bu ve buna benzer birçok örnek, gençler ve toplumun geri kalan kesimi tarafından fark edilmese de sadece yaşlarından dolayı gençlerin karşılaştığı bazı hak problemlerini oluşturuyor. Kısacası yaş ayrımcılığı hala bazı alanlarda sorun olmaya devam ediyor. Gençlik hakları gibi gençlik sorunlarını ele aldığımızda da gençlere özgü bazı problemler ciddi olumsuz sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Örneğin genç işsizliği, gençlerin bilgiye ve eğitime erişimi çağımızın en yaygın gençlik sorunlarından bazılarıdır. İşte yukarıda bahsi geçen tüm bu örnekler gençlik hakları ve sorunları alanında faaliyet göstermemizi zorunlu kılmış, bu sorunların çözümü için gençleri bir araya getirme ve güçlendirme ihtiyacı doğurmuştur. 

Pi Gençlik Derneği, temsil ettiği 15-30 yaş arasındaki bireylerin, yani gençlerin sahip olması gereken hakları ve çözüme kavuşması gereken sorunları için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerini yürütmek için gereken gücü yine haklarını savunduğu gençlerden alır. Gençler için gençlerle birlikte çalışan Pi Gençlik Derneği, kurulduğu 14 Mart 2014 tarihinden bu yana bu misyonunu gerçekleştirmek için birçok proje, faaliyet ve etkinlik düzenlemiştir. Tüm faaliyetlerine yerel, ulusal ve uluslararası alanda devam eden derneğimizin en önemli gelir kaynağı Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan (BM vb.) aldığı hibe ve desteklerdir.

Pi Gençlik Derneği, gençlere danışarak belirlediği altı çalışma konusu üzerine faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışma konuları;

1) İklim Krizi ile Mücadele ve Sürdürülebilirlik,
2) Gençlik Hakları, Sorunları ve Gençliğin Katılımı,
3) Gençler ve Gençlik Çalışanları için Sağlıklı Yaşam,
4) Gençlerin ve Gençlik Çalışanlarının Güçlendirilmesi,
5) Gönüllülük Bilincinin Gençler Arasında Yaygınlaştırılması,
6) Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (sadece gençlik kuruluşları için)

Yıllardır büyük bir potansiyel güç olarak nitelendirdiğimiz gençlerimiz, bugün ve gelecekte ne kadar aktif bireyler (vatandaşlar) olurlarsa, bugünümüzün ve geleceğimizin o kadar iyi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle de Pi Gençlik Derneği, potansiyeli harekete geçirir diyoruz…

Pi Gençlik Derneği
“Potansiyeli Harekete Geçirir”