slidebiz

Gençlik Hakları ve Sorunları

İşsizlik, eğitim, bilgiye erişim, azınlık gençler, genç kadınlar, engelli gençler, gençlik hakları, gençlik sorunları, gençlik politikaları konuları başta olmak üzere özellikle dezavantajlı durumdaki gençler için 15-30 yaş arası bireylere yani gençlere yönelik tüm proje, etkinlik ve faaliyetler, Pi Gençlik Derneği’ nin ilgi alanındadır.

Gönüllülük Saati

Pi Gençlik Derneği; özellikle gençler arasında, hem gönüllülüğün yaygınlaşması ve daha fazla gencin sivil toplum çalışmalarına dahil olması için çalışırken hem de gönüllü olarak yapılan faaliyetlerin sürdürülebilir olması için bilinçlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütür. Gönüllülük saati haftada kaç saat gönüllü çalışmalarda yer aldığınız ile ilgilidir.

Teknoloji Temelli Kalkınma

Kalkınmanın temel şartlarından biride ekonomik kapasitenin arttırılmasıdır. Bu da çağımızda katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirerek mümkün. Yalnız ülkemizin teknoloji üretmeye başlaması sadece fiziki alt yapının sağlanması ve maddi destekler ile başarılacak bir şey değildir. Bu sürecin başarıya kavuşması için bugün ortağı ve gelecek günlerin temennisi olan gençlerinde bilinç ve eğitim olarak buna hazır olması gerekir. Bizlerde dernek çalışmalarımız ile hem gençlerin teknolojik araçları daha fazla kullandığı kalkınma amaçlı projeler üretiyoruz hem de gençlerimizin teknolojiyi kullanma ve üretme becerilerini arttırıyoruz. Yani ülkemizin teknoloji seferberliğinde ekonomik ve fiziksel unsurların yanında insan faktörünü de sürece aktif şekilde dahil etmeye çalışıyoruz.

Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşur. Toplum sağlığının gelecekte garanti altına alınabilmesi için de gençliğin sağlıklı yaşam konusunda olumlu tutum ve davranışlar kazanmaları sağlanmalıdır. Buna katkı sağlayabilmek amacıyla Pi Gençlik Derneği bu konuda da, gençler için proje ve faaliyetler gerçekleştirir.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme (Sadece gençlik örgütleri için)

Sadece gençlik alanında veya gençlere yönelik faaliyetleri bulunan sivil toplum örgütleri için kapasite geliştirme faaliyetleri yürüten derneğimiz, bu alanda projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir. Derneğimiz Sivil Toplum Örgütleri’ nin makro ölçekte eksiklerini tespit eder ve bunları gidermeye çalışır.

Sosyal Medya Analizleri

Teknolojinin son dönemdeki hızlı gelişimi, sosyal medya kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. Artık sosyal medya o kadar yaygın ki, özellikle gençliği 24 saat boyunca etkisi altına alan bir mecra haline geldi. Dolayısıyla gençler üzerinde yansıması da büyük. Her şeye kolay ve çabuk erişebildikleri bu mecra; gençlik faaliyetleri ile ilgili çalışan her kurumun detaylı bilgi sahibi olması gereken bir alan.