Categories
< Tüm Konular
Yazdır

Gençlerin gönüllülük projelerine katılımında hangi kısıtlamalar ve haklar vardır?

Her genç, sadece 1 kısa dönem + 1 uzun dönem gönüllülük projesine katılma hakkına sahiptir. Bu haklarını kullandıktan sonra ESC’nin bireysel gönüllülük projelerine katılamazlar.

İçindekiler