Devam Eden Projeler

Hope&Act

Projenin Tam Adı: Umut Et ve Harekete Geç: Umut, Dayanıklılık ve Eylem Pedagojisine Doğru: BM Küresel Hedefler (SKA’lar) çerçevesinde kapsayıcı ve küresel vatandaşlık için müfredatta yenilik yapma Hope&Act projesi, Paulo Freire’nin tek başına umudun kurtuluşa ulaşmak için yeterli olmamasına rağmen, umut olmadan hiçbir mücadele olamayacağına dikkat çektiği Umut Pedagojisi eserinden esinlenerek oluşturulmuş bir Erasmus Plus […]

Explore: Motivating Youth into Intercultural Dialogue

Küresel birbirine bağlılığı anlamadığımızda, şu anda AB’de yaşadığımız gibi kültürlerarası yanlış anlamalara ve çatışmalara maruz kalabiliriz. Bugün ve gelecekte bu çatışmaları önlemek için gençleri kültürlerarası diyalog becerileriyle donatmalıyız. Kültürlerarası diyalog becerilerine sahip gençler, farklı kültürlere sahip akranlarıyla karşılaştıklarında bu süreci daha kolay yönetir, çeşitliliğin potansiyelini anlar, daha adil bir şekilde harekete geçer ve süreçlerde aktif […]

Shake a Leg, Together!

“Shake a Leg, Together!” sağlıklı ve aktif yaşam tarzıyla ilgili bir Erasmus Plus KA2 projesidir. Bu proje ile katılımcı ülkelerde olabildiğince çok genç insana erişmeyi, onları herhangi bir fiziksel aktiviteye başlama konusunda bilgilendirmeyi ve fiziksel aktiviteyi cazip bir hobi haline getirmeleri için onlara yardım etmeyi amaçlıyoruz. Toplam 12 ay sürecek olan projemizde ortak ülkeler olan […]

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı

Türkiye’nin, 2004 yılında Erasmus Plus Programı’na dahil olması ile ülkemizde sivil gençlik çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve o günden bu yana her geçen gün de, büyümeye devam ediyor. Ülkemiz, sahip olduğu büyük genç nüfus ve onların potansiyelleri sayesinde Erasmus Plus Programı’nın en yoğun ve aktif olarak uygulandığı ülkelerden biri konumuna geldi. Gelecek için ise […]

Başa dön