Üyesi Olduğumuz Ağlar

Alfabetik Olarak Sıralanmıştır

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 44 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir.

Vakıf kurulduğu 2005 yılından bu tarafa, farklı kültür ve inançlardan insanlar arasında karşılıklı algılamalar üzerine etkileyen faaliyetleri desteklemekte, hem de bölge çapında 3000 üzerinde sivil toplum kuruluşu çatısı altında toplamaktadır. Vakfın amacı çeşitli faaliyet ve eylem yoluyla Avrupa-Akdeniz Bölgesi için Kültürlerarası Strateji gelişimine katkıda bulunmak, karar vericiler ve kurumları ile ortak değerleri savunan öneriler sunmayı amaçlanmıştır.

Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve ilişkilerini etkileyen önemli konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Vakıf Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı desteklemektedir. Vakıf çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü oluşturmaya çalışmakta; birlikte yaşamayı ve çeşitliliği desteklemektedir.

Vakfın Türkiye eş başkanlığını Sistem ve Jenerasyon Derneği ve Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü derneği yapmaktadır. Vakfın programı toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. Konular; Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği varlığı; Değerler, Şehirler ve Göç, Medya.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


Gençlik Örgütleri Forumu

Bugüne kadar Türkiye’de gençlik çalışmalarının ve politikalarının gelişimi konusunda sivil yapıların katkısı çok sınırlı düzeyde olmuştur. Gençlik Örgütleri Forumu ise gençlik politikalarının oluşum süreçlerine gençlik örgütlerinin aktif katılımını sağlamak üzere yola çıkmıştır.

Bu yapı, evrensel standartlarda bir gençlik politikasının kamu ve sivil toplum eş güdümüyle yasal güvence altına alınmasını ve uygulanmasını savunuyor. Gençlik Örgütleri Forumu, hak temelli gençlik politikasının hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle etksini arttırmayı hedefliyor.

Türkiye’de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak çaba göstermektedir.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


Prisma European Network

Avrupa, Doğu Ortaklığı ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki üyeleriyle PRISMA, gençlik alanında yeni medya teknolojilerinden yararlanarak uluslararası düzeyde nitel gençlik çalışmaları geliştirmeye kendini adamış aktif organizasyonlar bir araya getirmektedir. Prisma Network’ün hedefi ufuklarını Yeni Ülkelere yaymak.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


UN Global Compact Network

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘ na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

İlke 01: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 02: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
İlke 03: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 04: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 05: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 06: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
İlke 07: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 08: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 09: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


Başa dön