Yerel Gençlik Dernekleri Ağı

Türkiye’nin, 2004 yılında Erasmus Plus Programı’na dahil olması ile ülkemizde sivil gençlik çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve o günden bu yana her geçen günde, büyümeye devam ediyor. Ülkemiz, sahip olduğu büyük genç nüfus ve onların potansiyelleri sayesinde Erasmus Plus Programı’nın en yoğun ve aktif olarak uygulandığı ülkelerden biri konumuna geldi. Gelecek için ise durum daha parlak görünüyor. Çünkü, Avrupa Komisyonu’nun resmi kararı ile 2021-2027 dönemi için Erasmus Plus Programı’nın toplam bütçesi 14 Milyar Avro’ dan yaklaşık iki katına yani 28 Milyar Avro’ ya yükseltildi. Bu, önümüzdeki 7 yıllık süreçte, ülkemizde ve Avrupa’da gençlik çalışmalarının daha da büyüyeceği ve artacağı anlamına geliyor.

Yukarıdaki gelişmeler ve geçmişteki 15 yıllık olumlu deneyime rağmen hala ülkemizdeki gençlik dernekleri, çok dar bir alanda faaliyet gösteriyor ve sadece Erasmus Plus Programı’ndan yararlanmayı tercih ediyorlar. Gençlik dernekleri; gençlik hakları ve sorunları alanında gerekli çaba ve gayreti göstermiyor. Oysaki gençlik dernekleri gençlere sunduğu yurt dışı fırsatlarının yanı sıra temsil ettiği genç nüfusun sorunlarına çözüm üretmeli; bunun için uzun vadeli, birbirini destekleyici adımlar atmalı ve onların haklarını savunmak için çaba göstermelidir. İşte bu nedenle gençlik hakları ve sorunları alanında faaliyet göstermeye istekli 30’dan fazla gençlik kuruluşu 01 Ocak 2021 itibari ile “Yerel Gençlik Dernekleri Ağı” adıyla tüm Türkiye’yi kapsayan yeni ulusal ağ kurdu.


Prisma European Network

Avrupa, Doğu Ortaklığı ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki üyeleriyle PRISMA, gençlik alanında yeni medya teknolojilerinden yararlanarak uluslararası düzeyde nitel gençlik çalışmaları geliştirmeye kendini adamış aktif organizasyonlar bir araya getirmektedir. Prisma Network’ün hedefi ufuklarını Yeni Ülkelere yaymak.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız


UN Global Compact Network

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘ na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

İlke 01: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 02: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
İlke 03: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 04: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 05: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 06: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
İlke 07: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 08: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 09: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Üyelik Bilgilerimize Ulaşmak için Buraya Tıklayınız