Avrupa çapında gönüllülük

Avrupa Çapında Gönüllülük

2015 tarihli en son Avrupa Birliği Gençlik Raporu için yapılan son araştırma, AB genelinde gençlerin dörtte birinin (%25) bir gönüllü faaliyete katıldığını göstermektedir. Bununla birlikte katılım oranları, en yüksek %40’tan fazla en düşük ise yaklaşık %10 olarak ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki grafik AB ülkelerine göre farklı seviyeleri göstermektedir. AB Gençlik Göstergesi: Ülkelere göre (15-30 […]

Başa dön