Gençlik Politikası

Politika Önerisi Geliştirmeden Önce İyi Bilinmesi Gereken Bir Konu “YASAMA”

Derneğimizin yeni projesi “Genç Bak-İş”, tüm Avrupa Birliği Üyesi ülkeler gibi Türkiye’ de de uygulanan Erasmus Plus Programı Ana Eylem-3 Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve karar alıcılar arasında politika önerilerinin görüşülmesi için uygulanan bir program) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun görüldü. 1 Mart 2016’ da projemize başlıyoruz. Projemiz ile gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin önündeki […]

Başa dön