Derneğimiz tarafından Hollanda’dan Stichting Bloom Foundation adlı sivil toplum kuruluşu ile ortak yürütülecek olan ‘’Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’’ projemiz, 30 Nisan 2021 tarihinde faaliyetlerine başladı.

‘’Yerelde Gençlik Çalışmalarının Güçlendirilmesi için Sivil Toplum Diyaloğu’’ projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Sivil Toplum Diyaloğu”, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir hibe programdır. Sivil Toplum Diyaloğu, AB müktesebatı ile ilgili alanlarda Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normlarının ve iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasına vesile olmaktadır.

İstihdamın artırılması, çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması gibi konularda gençlik çalışanları ve gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmek adına yürütülecek olan projenin en büyük amacı bu konularda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğunu güçlendirmektir.

15 ay devam edecek olan proje kapsamında Türkiye ve Hollanda’da gençlik çalışanlarına yönelik ulusal konferanslar, Ankara, İzmir ve Gaziantep illerinde eğitimler ve ulusal bir gençlik zirvesi faaliyetleri düzenlenecektir.

Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA), Türkiye’nin farklı yerlerindeki 40 gençlik derneğinin bir araya gelerek 1 Ocak 2021 tarihinde kurduğu ve gençlik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum ağıdır. YGDA faaliyetlerini www.genclikdernekleri.org adresinden takip edebilirsiniz.